Bản đồ Tài chính Cá nhân

Mã sản phẩm:COURSE-BDTCCNDanh mục:

1.980.000

Từng bước giúp bạn hiểu nhu cầu tài chính của bản thân, từ đó thiết lập các mục tiêu phù hợp và hiểu rõ lộ trình để đạt được các mục tiêu tài chính trong cuộc đời

Quét mã QR bằng điện thoại để mua nhanh
Bản đồ Tài chính Cá nhân